«X factor» նախագծից հայտնի երգչուհի Լենա Ղազարյանը ներկայացրել է իր նոր' «Իմ…» երգը, որի խոսքերի և երաժշտության հեղինակը հենց ինքն է: