Իրանը մահմեդական երկիր է' իր խիստ բարոյական օրենքներով ու բարքերով: Օրինակ, այստեղ խստիվ արգելվում է խմել ալկոհոլ, կանայք կրում են ամբողջովին փակ հագուստ, գլխաշոր և այլն: 

Ինչպես ցանկացած հասարարակությունում, այստեղ նույնպես կա արտոնյալ մի զանգված, որի նկատմամբ այդ օրենքները չեն կիրառվում. այսպես կոչված ոսկե երիտասարդությունը: Նրանք բաց հագուստ են կրում, լիարժեք զվարճանում, կազմակերպում են աղմկոտ երեկույթներ և չեն ամաչում դրանից: