Ցնցող է, Իսրայելի բանակում ծառայող այս աղջիկներն ասես մոդելներ լինեն: