Արվեստագետը  իր 70 տարվա տունը, որը անապատում է գտնվում, 4 կողմից հայելապատել է: Պատուհանները և դռները լույսերով է պատել, որպեսզի գիշերը գեղեցիկ լինի: Այդ պատճառով տունը անվանում են «Անտեսանլի»: