Tatler.ru-ն ներկայացնում է այն մոդելներին, ովքեր կրել են Victoria's Secret-ի բրենդի թանկարժեք կրծկալները:

 

Լիլի Օդրիջ

Թայրա Բենքս                                                      Կլաուդիա Շիֆեր

Հայդի Քլում                                                          Դանիելա Պեստովա

Հայդի Քլում                                                           Ժիզել Բունդխեն

Հայդի Քլում                                                                       Կարոլինա Կուրկովա

Ժիզել Բունդխեն                                                   Թայրա Բենքս

Սելիտա Իբենքս                                                      Կարոլինա Կուրկովա

Մարիսա Միլլեր                                                     Ադրիանա Լիմա

Ադրիանա Լիմա

Միրանդա Քերր

Ալեսսանդրա Ամբրոսսիո

Քենդիս Սվեյնփոլ

Ալեսսանդրա Ամբրոսսիո