AdMe.ru-ն ներկայացրել է մի քանի կանոն, որոնք թույլ կտան, որպեսզի  սև հագուստով շքեղ տեսք ունենաք: 

Վառ ակցենտներր և աքսեսուարներ
Մի փոքր ազատ հագուստ կրեքՄի քիչ խաղացեք կտորներովՄիատարր՝ ժամանակով փորձված տարբերակ ասիմետրիաՍևը պահանջում է կատարելություն ամեն ինչում Ընդգծեք աչքերըԳունավորեք դեմքն այն երանգով, որն ամենից շատ է ձեզ սազումՀամարձակորեն համադրեք սևն այլ գույների հետ
Կտրվածք մեջքինճիշտ աքսեսուարներԺանյակ