Tert.am-ը գրում է.

 

Մելբուռնից ուսանող Մեթ Քուլեզան տեսնելով, որ Facebook սոցիալական ցանցում ունի մոտ 1,088 «ընկեր», որոնցից շատերի հրավերը պարզապես ընդունել է առանց իրական կյանքում տեսնելու, որոշում է անպայման հանդիպել նրանցից բոլորի հետ և մի գավաթ սուրճ ըմպել, գրում է Daily Mail-ը: Coffee #14: Sally Humble (friends on Facebook since September 2011, 53 mutual friends). 'Sally was in the year level above me in high school and also happens to be my sister’s best friend’s sister, so we had been friendly with each other for years.' said Matt on his project website.

 

Coffee #20: Kate Cake (friends on Facebook since March 2011, 36 mutual friends). 'Kate and I met through her excellent, self-proclaimed ‘whorecore’ band Toxic Lipstick in 2010.' said Matt on his blog

 

Coffee #18: Ella Waimarie (friends on Facebook since November 2010, 29 mutual friends) 'Ella and I met back in 2010 at a bar she was working at in Fitzroy that I used to occasionally DJ at. She would often give me extra beers in exchange for music requests' said Matt on his blog

 

Շարունակությունը` այստեղ