Tert.am-ը գրում է.

 

Կալիֆորնիայի Մալիբու լողափում իրական չափերի առանձնատուն են կառուցել՝ ամերիկյան The Flintstones սիտկոմի (situation comedy)  մոտիվներով՝ վերարտադրելով այն տան տեսքը, որտեղ բնակվում են հերոսները:


Ինչպես գրում է Viralnova-ն՝ այս տանը ապրելու մասին կարող է երազել ցանկացած երեխա: Առանձնատունը, որը պատրաստվել է պատվերով և որի պատուհանից տեսարան է բացվում դեպի լողափը, արժե 3.25 մլն դոլար: Տան ժայռանման կահույքը ևս պատվերով է պատրաստվել: 
 

It costs over $3 million, but if you lived there you'd have a gay ole time.

 

It was modeled after the house from the Flintstones, after all.

 

The first owner of the house was the television host, Dick Clark.

This villa was custom-built, all the way down to the rock-like furniture.

It's a little disappointing that there aren't prehistoric creatures inside.

How can you vacuum a Flintstones house without a tiny mammoth?

flintstone house6

But there sure are spectacular views overlooking the ocean.

flintstone house8

As one would be able to guess, the house has a lot of natural materials being used, like fur.

Who knew a house made out of stone could be so comfy?

Even the windows look like the classic stone house windows, misshapen as if they were carved out of rock.

The master bathroom is one of the most spectacular parts of the house, with stone literally covering every surface.

It may look like it's for kids, but you know you could have one heck of a party in this house.