Daily Mail-ը հայտնում է, որ անօդաչու թռչող սարքը 400 մ բարձրությունից ֆիքսել է դիտարժան պատկեր. չինական քաղաքը՝ ամբողջությամբ խիտ մառախուղի շերտով ծածկված:

Տեսանյութում ներկայացված է արևելքում գտնվող Նանկին քաղաքը, որտեղ բնակվում է ավելի քան ութ միլիոն մարդ: 

 

 

View from above: The footage was filmed at about 1,312 feet high as dense fog loomed over the Chinese city of Nanjing

Magnificent skyline: Trending clip features the most iconic buildings of the bustling city, including the tallest Zifeng Tower

Skyhigh: 66-storey Zifeng Tower (pictured), the tallest building in the province at 1,476 feet, stand a cut above the others

Although the adverse weather has caused hundreds of air travellers to be stranded, residents say their city is so beautiful

Mesmerising pictures have shown the bustling city from an angle rare to be seen, leading it to be called a 'wonderland'