Հայտնի աստղերը, սովորաբար, ունենում են յուրահատուկ անհատական ոճ, սակայն երբեմն անհնար է ժխտել նաև նրանց ոճային նմանությունները, ինչի վկայությունը կարող են լինել այս նկարները, որը ներկայացնում է Harpers bazaar-ը։