Այս աղջիկներին կարճ զգեստ է սազում է ինչպես ոչ ոքի