«Էլի Լիլիթ»

Շատ հեռո՜ւ,հեռո՜ւ եմ գնալու ես,
Իմ ձայնին կարոտ դու մնալու ես,
Ու կմոռանաս դու իմ դիմագծերը,
Գիտեիր, թե հե՞շտ է սերը իմ ջուրը գցելը (2x)

Կրկներգ
Հեյ,էլի,էլի գնում ու գալիս ես,
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես,
Հեյ,Էլի, էլի գնում ու գալի- գալիս ես,
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես
Առանց ինձ գիտես դիմանալու՞ ես,
Գիտես տեղը իմ իմանալո՞ւ ես,
Թե՞ գիտես կարիքը իմ չես զգալու դու,
Թե՞ գիտես չես լացելու ու սգալու դու

Կրկներգ
Հեյ,Էլի,էլի գնում ու գալիս ես (գալիս ես),
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես,
Հեյ,Էլի, էլի գնում ու գալի- գալիս ես (գալի-գալիս ես),
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես
Երանի իմ կյանքից վերանայիր դու,
Կամ գնամ,կամ վարքը քո վերանայիր դու,
Երանի իմ կյանքից վերանայիր դու,
Կամ գնամ,կամ վարքը քո վերանայիր դու,

Կրկներգ (2x)
Հեյ,Էլի,էլի գնում ու գալիս ես (գալիս ես),
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես,
Հեյ,Էլի, էլի գնում ու գալի- գալիս ես (գալի-գալիս ես),
Փուչ խոստումներ տալիս ես,մի՞թե մեղքդ չեմ գալիս ես: