Յոսեմիթե ազգային պարկը գտնվում է ԱՄՆ-ի հարավարևմտյան հատվածում։ Ներառված է Կալիֆորնիայի նահանգի մեջ։ 1864 թվականից ազգային պարկը համարվում է պաշտպանվող տարածք։