Այս հեղուկը, երբ գտնվում է հանգիստ վիճակում, ամուր է թվում, սակայն մեխանիկական անգամ ամենափոքր շարժումը այն հանգեցնում է դրա մածուցիկության էական նվազման: Տեսանյութում երևում են այդ փոխակերպումները։