Daily Mail-ը հայտնում է, որ Հռոմի ոստիկանությունը սկսել է քանդել մաֆիայի կլաններից մեկի անդամների ապօրինի կառուցված շքեղ առանձնատները, հայտնում է  մանրամասնելով, որ ընդհանուր առմամբ քանդվում է ութ տուն:

Երկրի վարչապետ, ներքին գործերի նախարար Մատեո Սալվինին հրապարակայնորեն երդվել է «քանդել այդ գրողի տարածներին պատկանող մինչև վերջին ապօրինի առանձնատունը»:

Խոսքը մաֆիայի «Կազամոնիկա» գնչուական կլանի անդամների տների մասին է: Հայտնի է, որ նրանց տներից դուրս է հանել ոստիկանության մոտ 600 աշխատակից՝ թույլ չտալով որևէ բան վերցնել:

A Roman police officer takes photos of the extravagant decorations outside one of the villas for evidence 

A dining area and kitchen, with cabinets full of glass, a bouquet in the corner on top of a column and a Persian rug on the black marble floor


One of the bedrooms, with a large flat screen TV, an Apple laptop on the bed, and lacquered furnishings to appear like marble

A golden bathroom featuring sinks on marble counters before a huge mirror, heavy golden curtains over the window, luscious roses in a deep vase and even a toilet seat wrapped in gold linen

An elaborate glass chandelier hangs from a ceiling painted like the heavens, in a pale imitation of Michelangelo's High-Renaissance works at the Sistine Chapel

A rearing golden stallion sits atop a porcelain base in the dining area - the family originally made their money in the horse trade in the 1960s before criminal diversification and muscling into Rome from the countryside

The families appear to have either left their ornate gold decorations behind - or been forced to during the raid

Crime palace: One of the bedrooms has been abandoned during yesterday's dawn raid

Tacky: A kitchen with gold details is seen in one of the homes of the Casamonica crime family, known for their gaudy and extravagant taste in interior design, favouring gold and marble

A police officer records on his mobile phone as a wall of an orange house is brought down

Bulldozers tore walls apart and destroyed walls and garden fences in the Quadraro district of southeast Rome

Destruction: After months of planning the raid on the illegally built homes, the demolition began Wednesday

It's going down: A police officer watches the start of the demolition of the eight illegal villas belonging to Clan Casamonica in the Quadraro district, Rome