Daily Mail-ը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը Հելոուինի տոնին ընդառաջ մանուկների համար ընդունելություն են կազմակերպել Սպիտակ տանը:

Նախագահական զույգը երեխաներին շոկոլադ ու քաղցրավենիք է բաժանել:

 

 

First lady Melania Trump has a laugh as President Trump waves a snake serpent in the direction of the press

'Do you know what I’m doing,' he asked as he waved the staff up and down and all around, as if he were casting a spell

The first lady seemed to particularly enjoy the animal costumes

The president and first lady walked out on the orange carpet to the music from Thriller

Music from Harry Potter played while the kids trick or treated 

The president and first lady passed out candy from wicker baskets

President Trump joked around with the kids

Super heroes were a popular costume; this little Captain America got a hug from President Trump

Super hero costumes were popular among the kids

President Trump and Melania Trump posed for photos with the kids

The Trump stayed outside for a little more than an hour to pass out treats

The first lady gives candy to a little yellow duck

Melania Trump pets a toy dinosaur