Հայտնի է, որ տարբեր դիրքերը կարող են զույգերին մեծ հաճույք պատճառել, բայց կանայք բազում պատճառներով դրանք չեն հավանում։