Սա 1450 թվականի ձեռքերի ջերմակ (գրելկա) է: Ծխացող ածուխը տեղադրում էին դրա մեջ և այն փակում: Դա բռնողի ձեռքերի տաքությունը երաշխավորված էր: