14

նրանք ստեղծվել են կարճ զգեստներ հագնելու համար