․Եռանկյունունման կազմվածք ունեցողների համար

2․Շրջված եռանկյունու նման կազմվածք ունեցողների համար

3․ Ուղղանկյունու նման կազմվածք ունեցողների համար

4․Ավազի ժամացույցի նման կազմվածք ունեցողների համար

5․Մեծ չափսեր ունեցող կանանց համար